INTERNET HİZMETLERİ
KAPAT× Telefon 0 (258) 242 86 00

Yazılım Her Yerde

Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde hemen hemen her şey sanal platformda sergilenmektedir. Sanal dünyada birçok kolaylaştırıcı işlem ve veri temini yapılmaktadır.

Peki, ama bu sanal dünya nasıl yapılandırılmıştır?

Sanal dünyanın alt yapısını yazılımlar oluşturmaktadır. Yazılım sanal dünyayı yapılandırarak çeşitli hizmetler üretip sunmaktadır. Gündelik hayata çok da uzak bir kavram değildir yazılım. Günlük yaşantımızda kullandığımız cep telefonundan mesaj gönderme işlemi dahi bu yazılımın neticesidir. Teknolojinin hayatımıza sirayet eden noktalarına biraz dikkatli bakılacak olursa altından yazılım sektörü çıkacaktır.

Bilginin üretim faktörlerine müdahil olduğu iletişim çağında yazılım sektörü büyük bir öneme sahiptir. Günümüz iletişim çağında küresel manada var olmak isteyen ülkeler yazılım alanında var olmak ve sürekli gelişmek zorundadır. İletişim çağının ülkeleri, firmaları ve insanları seküler hale getirmesi hizmetlerinin sunumu için nitelikli yazılımlar yapmasına yol açmıştır.

Çağımızda Dünya ülkeleri bilgi toplumuna dönüşme konusunda çaba göstermektedirler. Ve bu çabalar neticesinde bilgi ekonomisinin hareketliliği ve önemi artmıştır. Dünya’da yazılım piyasasında öncü olarak ABD gelmektedir ve sırasıyla AB-25 ülkeleri ve Japonya takip etmektedir. Bu ülkeler yazılım sektörüne ciddi denilebilecek yatırımlar yapmaktadırlar ve hazinelerinden büyük bütçeler vermektedirler. Bu piyasaya devlet olarak teşvik sunarak yazılım sektöründe büyümeyi hedeflemektedirler. Yazılım sektöründe rekabet çok çetin geçmektedir.

Ne yazık ki, Türkiye’de yazılım sektörüne yapılan yatırımların bütçedeki yeri çok azdır. Ve seküler piyasada yazılım sektöründeki bu eksiklik ithal edilerek açıklık kapatılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de yazılım konusunda nitelikli hizmet arayan şirketler ve firmalar dış piyasaya yönelmektedirler. Bunun sebebi olarak Türkiye’de gelişmemiş olan yazılım sektörü gösterilmektedir.

Türkiye’de özellikle son senelerde mühendislik alanında yeterli eğitimler ve nitelikli faaliyetler yürütülmeye başlanmıştır. Yazılım piyasasındaki nitelikli eleman ihtiyacı eğitim alanında yapılan reformlarla toparlanmaya elverişli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizin globalleşen Dünya’da söz sahibi olabilmesi için detaylı bir veri akışına ve sistemli yazılımlara sahip olması gerekmektedir. Yatırımcılarımızın yerli piyasalara yönelmesi ve yerli yazılımlara yönelmesi ülkemizin faydasına olacaktır. Ülkemizin genç nüfusunun fazla olması göz önüne alındığında bu alanda yapılacak yatırımlar ve faaliyetlerin faydalı olacağını görmek mümkündür. Bu açıdan Türkiye yazılım sektöründe öncü ülke olmaya adaydır.

Ülkemizdeki yazılım sektörünün durumunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı takip etmektedir. Bakanlığın 2013 yılı verilerine göre yazılım sektörünün ticaret hacmi 6,8 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmıştır. Bakanlık ayrıca Türkiye’deki yazılım sektörü stratejilerini değiştirdiklerini açıklamıştır. Türkiye’de yazılım sektörü diğer sektörlere nazaran daha kararlı ve inatçı olmalıdır. Ne yazık ki bariz bir şekilde bu sektörde geri oluşumuz bakanlığın değiştirdiği stratejiyle makul bir hale getirilmelidir. Ve bütün bunlar için sektörde ve eğitimde nitelikli olmak misyon edinilmelidir. Yazılım sektöründe nitelikli faaliyet gösteremeyen bir ülke olursak dışa bağımlı kalacağız ve maalesef global dünyada geride kalacağız