INTERNET HİZMETLERİ
KAPAT× Telefon 0 (258) 242 86 00

Durdurulamayan Teknoloji

Şüphesiz, insanı diğer canlılardan ayıran en bariz özellik ‘akıl’ sahibi olmasıdır. İnsan aklı sayesinde diğer canlılardan üst konumda yer alır. Çünkü insan dünya üzerinde akıl sahibi olması sebebiyle değişim yapabilme yetisine sahiptir. İnsanlar yeryüzünde yaşamaya başladıktan bu yana bilimin geniş okyanusuyla alakadar olmuşlar ve çeşitli icatlar ortaya çıkartmışlardır. Bunların ilki belki de en önemlisi yuvarlak taşın (tekerleğin) icadıdır. Tekerleğin keşfinin ardından insanların hayatlarında pratik çözüler zamanla ortaya çıkmış ve hayatı kolaylaştırmak adına yeni buluşlar yapılmış.

yeni nesil akıllı telefonlar teknoloji'deki yeri

Bahsettiğimiz bu tarihler uygarlığın ilk inşasıyla alakalı zamanlardır. Ve bilimin ve uygarlığın ilk inşasının başladığı bu tarihlerden itibaren insanlar dudak uçuklatacak gelişmeler göstermiştir. Üzerine koyarak ilerleyen bu birikim günümüzde çok farklı bir hal almıştır. Üstelik bilim adamlarınca daha da ilerleyeceğinden bahsedilmektedir.

TDK’ da geçen teknoloji tanımı şöyledir: insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. Bu tanımda da görüldüğü üzere teknoloji insanın yeryüzünde yaptığı kolaylaştırıcı değişimlerin yansımalardır. Teknoloji, temelinde bilimin teknik yönden dışavurumudur. Teknoloji insan hayatına büyük ölçüde nüksetmiştir. Neredeyse yaşamın her alanında teknolojinin tesirini müşahede etmekteyiz.

yeni teknoloji

Özellikle 18. Ve 19. Yüzyıllarda Avrupa da ortaya çıkan Endüstri Devrimi (Sanayi Devrimi) neticesinde teknoloji hızla gelişim göstererek vazgeçilmez hale gelmiştir. Endüstri devriminde ortaya çıkan yeni buluşlar bilhassa üretim teknolojisi açısından fayda sağlayıp piyasanın durumunu şekillendirmiştir. Üretimde makineleşme teknolojisinin tercih edilmesi seri üretimi ve hızlı hizmetin sunulmasını sağlamıştır.

1950’lerde bilgisayarın icat edilmesiyle insan hayatı teknolojinin ilerleyen yönüyle muhatap olmuştur. Ve bu ilerlemeye 60lı yıllarda ABD’nin yürüttüğü projeler neticesinde ‘internet’ dâhil oldu. ABD çeşitli sebeplerle akademik camialarda araştırılmasını istediği projelerle ‘interneti’ dünyaya kazandırdı.

teknoloji ve yaşam

İnternet dünya üzerindeki bilgisayarın mobil bir ağ ile birleştirilmesiyle oluşturulan bir sanal yapıdır. İnternet teknolojinin açtığı bir çığırdır. İnsanlar arasında ‘uzaklık’ kavramı internet sayesinde neredeyse yok olmuştur. Her türlü dataya (veriye) ulaşabilme imkânı sağlamıştır.

Nisan 1993 tarihinde ODTÜ’de ilk defa ülkemizde internet kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemiz ne yazık ki diğer gelişmiş ülkelere nazaran internetle geç tanışmıştır. Ama özellikle günümüzde Türkiye’nin hemen hemen her yerinde internet yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

teknoloji

Bilim ve teknoloji birikerek ilerler, üstüne yeni şeyler koyar ve seyrini sürdürür. Yazımızın başında tekerlek icadından bahsetmiştik, şüphesiz o ilk adım bugünlerde teknolojinin yüksek gelişiminin sebebini teşkil etmektedir. Bugün ileri veya yüksek teknoloji diye bir şeyden bahsediyorsak bu ansızın ortaya çıkan bir kavram değildir. Birikerek yükselen insanlık harikası teknoloji bizlere büyük oranda fayda ve konfor sağlamaktadır. Başta üretim olanakları olmak üzere hayatın her alanında karşımıza çıkıp yaşamımızı kolaylaştırmaktadır. Sanayide, iş yerlerimizde, evde, vb. teknolojinin bize sağladığı faydaları saymakla bitiremeyiz. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ana hatlarıyla teknolojik gelişmelerine paralel olarak kategorize edilmektedir.

durdurulamayan teknoloji

Teknoloji hala ilerlemektedir ve gelişimini devam etmektedir. Teknolojini bu denli ilerlemesi tahmin yeryüzünde tahmin dahi edilemeyecek gelişmelere yol açacaktır. Teknoloji’nin ilerleyişi mütemadiyen devam etmektedir ve durdurulamamaktadır.